Congratulation to our international family

Av: Dato: Kundehistorier

This story is about Marine and Kotaro who just bought a home in Norway, less than 3 months after they arrived in Norway to work as researchers.  They are a living proof that it is possible for newcomers to do what almost all Norwegians do – own their own home.  They just needed some help, which home buying consultant Trude Larsen in Boligkjøpsrådgiver Krogsveen were delighted to give them.

The first steps

They came in contact with the home buying consultant firm “Boligkjøpsrådgiver Krogsveen”, while they were still in the states and after searching the internet.   The first step was to correspond by e mail about financing, information about mortgage possibilities in Norway and house prices in the different areas that would suit the family.  They arrived in Oslo at Christmas and rented an apartment on a short time lease.  After meetings with a couple of banks in January they were ready to being the house hunt together with the home buying consultant.

A lot of courage

It takes courage to hunt for a semi detached house in the Oslo area just when the market is on its peak.  But this couple where very courageous and determined to get what they wanted, a nice family house with good communications to Oslo and the Oslo airport at Gardemoen.

After the financing were finalized in mid February we could start our house hunt for real.  Both the home buying consultant and the family found and exchanged suitable objects on finn.no, the site where all properties are advertised in Norway.   The job of the home consultant was to assess and ensure the quality of the houses based on the sales material and their market knowledge.  To give advice about possible selling price and bidding strategy was also a very important part of the process.

 Close communication

Thanks to a tight and straight forward communication from Marine and Kotara and their eagerness to view different properties we were able to find a house after less than a month with active search.  And we succeeded in finding a detached house in the same area which we one week before had lost the bidding round, to a lower price.  Our concern as home buying consultant was to help them to find a suitable house to live in an at the same time try to ensure that they would get their investment back when they hade finished their work in Norway after 3 – 4 years.

The couple describes the buying process and their new home like this:

What did you appreciate the most of the help you got from the home buying consultant?

It was great to get help to understand the system of home buying in Norway and be guided through the whole process from getting a loan, reading through all the documentation, doing the biding, to reading the final sale contract and getting the keys of our new house! The home buying consultant Trude made us more secure in the process so we felt like we were able to make good decisions. The fact that the home buying consultant works only for the buyer and that we paid a flat fee, not pro-rated on the price of the house, made the whole experience very pleasant, because there was no pressure to buy as soon as possible the most expensive house. On the contrary, we could feel that Trude wanted us to get a good deal and find a house that we loved that would fit our needs, wishes and budget!

What are the favorite features in your new house?

We were originally looking at a row house, but were very fortunate to find a detached house in our price range! We love the garden, which will be perfect for our young son and our dog.  The house is very light and well kept so we can move right in.  It was very important for us to be able to have our parents visit us, and the house is perfect fit for that. The location is perfect: quiet, easy commute to Oslo and very child friendly!

Would you recommend other foreigners to buy a house in Norway?

Yes, if you have the money we would recommend it.  The housing market in Norway is based on self owning.  It is quite expensive to rent a house with a good standard.  The housing market has been very good for sellers so far in Norway so we hope to get our investment back after a few years.

Congratulation and thanks

Congratulation to Marine and Kotaro, their little son and dog.  It was a pleasure to cooperate with them.  We are also grateful for the knowledge and experiences they provided us with regarding how foreigners can succeed with buying a home in Norway.  Experience we hope that other new customers will benefit from.

 

Kommentarer (0)

Hvorfor bruker ikke flere egen rådgiver når de skal kjøpe bolig?

Av: Dato: Kundehistorier

Det er ikke vi som spør, men vår kunde Trine som har nettopp har kjøpt seg bolig med hjelp fra Boligkjøpsrådgiver Krogsveen. Det er jo en ganske komplisert prosess, legger hun til.

Bor utenlands og vil kjøpe bolig nå

Trine, som er bosatt i Afrika og jobber i utenrikstjenesten stolte etter hvert så mye på sine boligkjøpsrådgivere at hun overlot til dem å kjøpe boligen for henne – usett!  Målet hennes var å kjøpe en bolig nå før prisene stiger enda mer.

Selv om hun også kan bli litt usikker når hun leser om fare for renteoppgang og “boble” i boligmarkedet.  Også der stoler hun på sine rådgivere.  Til dette må vi si at vi ikke kan spå om fremtiden, men med det langsiktige perspektivet Trine har for sitt boligkjøp vil vi være svært overrasket om hun noen gang kommer til å tape på dette.

Nøkternt budsjett

Trine ville ha en bolig med 3 rom, nær offentlig kommunikasjon og videregående skole til sin sønn.  Det kunne gjerne være litt gammelt og “retro” men helst et bad som ikke trengte fullstendig renovering.  Det var også veldig viktig å holde seg innenfor et nøkternt budsjett, hun ønsket ikke å “bo seg i hjel” i periodene hvor hun jobbet hjemme i Norge.

Mulighet for utleie

Muligheter for å leie ut når i utenlandsperiodene var også viktig. Det er ikke nødvendig å kjøpe selveierbolig for å kunne leie ut uten å ha bodd ett år i boligen først.  Borettsloven § 5-6 (1)2 gir styret mulighet til å tillate utleie uten opptjent botid dersom andelseier har en “særlig grunn”.  Dette kan være som følge av arbeid,utdanning,militærtjeneste, sjukdom eller andre tungtveiende grunner.

Vi lette derfor etter både andels- og selveierbolig. Til slutt endte vi opp med 3 roms leilighet i et veldrevent sameie på Fjerdingby, i nærheten av Lillestrøm.  Her er det god kommunikasjon til Lillestrøm og tog videre til Oslo, samt mange gode videregående skoler.

Reorientering underveis

Før vi nådde målet var vi innom områder i randsonen av Oslo og Strømmen.  Vi oppdaget raskt at prispresset i hovedstaden nå presser seg utover i nabo kommunene.  Reorientering i forhold til område var derfor påtvunget underveis i prosessen.  Der var Trine en superkunde som stilte med åpent sinn og selv googlet seg frem til nye områder hun ville prøve ut.

Supert å få hjelp til hele prosessen

Trine syntes det var supert å få hjelp til hele prosessen:

“Både hjelp til  tenkingen på forhånd, søk underveis og gode råd for å justere prioriteringer var nyttig for meg.  Og ikke minst at noen tok seg av  visningene og budrundene.  Det er en komplisert prosess og flere burde bruke rådgiver når de skal kjøpe. Det var uvurderlig å få nøkterne, økonomiske råd og utregninger underveis”.

I midten av mars kommer Trine hjem og skal se boligen sin for første gang.  Vi venter i spenning!

 

Kommentarer (1)

Egen megler for både selger og kjøper – fremtidens løsning også i Norge?

Av: Dato: Boligmarkedet

Et sentralt prinsipp i loven som regulerer eiendomsmeglers rolle og utøvelse av salgsoppdraget er at han eller hun skal “dra omsorg for begge parters” interesser.  Vil denne bestemmelsen stå seg i fremtiden og hvordan er dette regulert i andre land?

Best mulig pris er blitt viktigst

Eiendomsmegler skal opptre som mellommann i bolighandelen  og bringe parter sammen. Forventninger rundt denne rollen er nok bakgrunnen for at prinsippet om å dra omsorg for alle parters interesser ble innført i loven.  Og det ligger i sakens natur at for å kunne få solgt en bolig er det nødvendig å gi korrekte og utfyllende opplysninger om boligen samt yte service også overfor kjøper.  Så her blir begge parter tilgodesett.

En mer kompliserende faktor er at provisjonen blir betalt av selger og at jakten på den høyeste prisen er blitt mer og mer fremtrende de senere år i takt med nordmenns lyst og vilje til å investere i bolig.  Det har gjort at det i følge undersøkelser er mange som mener at eiendomsmegler først og fremst ivaretar selgers interesser.

Look to Denmark

Lovreguleringen av eiendomsmeglerens rolle er svært forskjellig i ulike land.  Noen steder opptrer eiendomsmegler som mellommann, andre steder har selger og kjøper en hver sin megler.

I vårt naboland Danmark har de siden 1993 hatt en lov som fastslår at “eiendomsmægleren skal rådgive sælgeren og varetage sælgerens behov og interesser.”
Videre : “ingen må være repræsentant for både selger og køber i samme handel”

Og nylig har de fått tilføyd dette i loven:
Hvis køberen ikke bistås af egen rådgiver, skal ejendomsmægleren oplyse køberen om mulighed for at søge bistand”

Altså en helt annen tilnærming enn her i Norge.   Her skilles det klart mellom det å være selgers og kjøpers partsrepresentant, og det oppfordres til at kjøper skal ha en egen rådgiver.

I Norge ser det ut til at man lever greit med dagens prinsipp om “å ivareta begge parters interesser”, da dette sjelden eller aldri er oppe til debatt.

Boligkjøpsrådgivning skaper balanse

Jeg skal ikke stå i bresjen for at en endring av loven er påkrevet selv om vi som første meglerkjed tilbyr boligkjøpsrådgivning.   Selv med dagens lovverk er det gode rammebetingelser for å kunne være kjøpers partsrepresentant.   Dette fordi mange etterspør hjelp som megler ikke rekker å ivareta, og fordi mange kjøpere ser seg best tjent med å ha en rådgiver som kun representerer deres interesser .

Men hvem vet:
endringer skjer raskt og det er spådd store forandringer i fremtidens eiendomsomsetning.  Ikke minst i forhold til teknologisk utvikling,  men også tiltak for å styrke forbrukernes stilling er i fokus.

Vi i Boligkjøpsrådgiver Krogsveen hilser utviklingen med økt fokus på rådgiver rollen velkommen.

Og vi er stolte over å være tidlig på banen med å tilby kjøper profesjonell hjelp i bolighandelen.

 

 

Kommentarer (0)

Flytte til Oslo området ? Vi hjelper deg

Av: Dato: Rådgivning

Det er ikke lett å kjøpe bolig i Oslo eller omegn for tiden.  Presset på markedet er stort.  Kommer du utenbys fra blir det enda vanskeligere å orientere seg i markedet.

Boligkjøpsrådgiver Krogsveen har i det siste jobbet mye med kunder som bor utenbys eller utenlands og som av ulike grunner ønsker å kjøpe seg en bolig nå selv om de fysisk ikke er til stede i byen.  Årsaken er at de ønsker å sikre seg en bolig før prisene øker enda mer eller at de synes det er praktisk at boligen står klar når de skal flytte hit eller kommer tilbake. Det kan være tungvint og kostbart å etablere seg i en leid leilighet og deretter flytte enda en gang når de har kjøpt bolig.

Kjøpere som kommer utenfra er mest usikre på:

  • Hvilke områder er det bra å kjøpe bolig i ?
  • Hva er prisnivået i de forskjellige områdene ?
  • Hvordan er kommunikasjon, servicetilbud, skole og barnehagetilbud i de ulike områdene?
  • Hvordan skal vi klare å håndtere den korte omsetningshastigheten som er i dagens marked?

Urbaniseringen er en kraft som ser ut til å leve sitt eget liv og i Norge er Oslo det store trekkplasteret.  Vi som er glad i og kjenner byen er ikke forundret over det, men kan forstå at det kan være forbundet med usikkerhet å komme utenfra.  Enten årsaken er at du har fått jobb her, at de voksne barna skal ta utdannelse her eller du ønsker å komme nærmere familien.

Den store tilflyttingen gjør at prisene på boliger har steget kraftig de siste årene og dette ser ut til å fortsette.  Derfor kan det være lurt å kjøpe bolig først som sist.

Gode råd trenger ikke være dyre

Boligkjøpsrådgiver Krogsveen er parat til å bistå deg som tenker på å få tak i en bolig i Oslo. Vi har allerede hjulpet utenbys boligkjøpere med å finne drømmeboligen i Oslo.

Vi vet derfor at vår rådgivning fungerer og at vi kan hjelpe deg selv om du kommer utenfra.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller send oss en mail så følger vi deg opp!

 

 

Kommentarer (0)