Tips til kjøper ved overtakelse av bolig

Av: Dato: Rådgivning

Du har kjøpt ny bolig og tiden for overtakelsen nærmer seg.  Kanskje er du litt usikker på hva som skal skje og hva du bør passe på?

Her kommer noen nyttige tips:

 • Overtakelse av brukt bolig medfører ikke at leiligheten skal gås nøye gjennom på nytt for å finne feil og mangler.  Dette skal være undersøkt på visning og alle vesentlige opplysninger om tilstand skal være opplyst i salgsmaterialet.  Du skal overta boligen slik det er avtalt på grunnlag av dette.
 • Du skal allikevel gå igjennom boligen med selger for å sjekke:
  • At leiligheten med medfølgende boder og eventuell garasje er tømt, ryddet og rengjort
  • At alt tilbehør og løsøre som skal følge med boligen er der

Les mer om løsøre og tilbehør her.

 • Nøkler skal overleveres.  Pass på at du får alle selgers nøkler og nøkler til boder og garasje.
 • Avregning.   De fleste megler ønsker at avregning av fellekostnader og andre småutgifter gjøres opp mellom selger og kjøper direkte. Dette kan for eksempel være hvis overtakelsen er midt i måneden.  Husk å avtale konkret beløp og hvordan pengene skal overføres.
 • Holde igjen deler av oppgjør.  Skulle boligen ikke være tilstrekkelig rengjort eller du finner ting som du mener ikke er avtalt vedrørende innbo og løsøre eller kvaliteter ved boligen,  har du som kjøper rett til å holde tilbake et forholdsmessig stort beløp i oppgjøret.  Dette må noteres på overtakelsesskjemaet og husk at beløpet må stå i stil med hva det vil koste å utbedre/erstatte feil eller mangler.

Når boligen er gjennomgått og strømmen er lest av i fellesskap, sender selger den signerte overtakelsesprotokollen til megler.  Megler vil besørge tinglysning og oppgjør til selger og dersom det er krav om tilbakehold fra kjøper vil dette beløpet foreløpig trekkes ut av oppgjøret og stå igjen på meglers klientkonto.  Partene – selger og kjøper helst i samarbeid med megler – må finne en løsning på uenigheten og når dette er skriftlig bekreftet av deg som kjøper vil resten av oppgjøret bli gitt til selger.

De fleste overtakelser skjer uten slike krav om tilbakehold, men det er bra å vite om muligheten.  Dessuten gjør ordningen at overtakelse kan gjennomføres selv om det skulle være en liten uenighet.

Megler er ofte ikke til stede

Det er som oftest slik at megler ikke er til stede på overtakelsen. LItt merkelig kanskje, det er jo en gledens dag hvor det endelige resultatet av salget materialiserer seg.

Jeg har erfart at noen av våre kjøper kunder blir litt usikre på å møte selger alene, sikkert med tanke på at det kan oppstå uenigheter.  Derfor har vi av og til blitt med våre kunder på overtakelsen.

Håper tipsene ovenfor kan være til nytte og hjelp, og lurer du på noe mer rundt temaet overtakelse er det bare å ta kontakt.

 

Kommentarer (0)

Flytte til Oslo området ? Vi hjelper deg

Av: Dato: Rådgivning

Det er ikke lett å kjøpe bolig i Oslo eller omegn for tiden.  Presset på markedet er stort.  Kommer du utenbys fra blir det enda vanskeligere å orientere seg i markedet.

Boligkjøpsrådgiver Krogsveen har i det siste jobbet mye med kunder som bor utenbys eller utenlands og som av ulike grunner ønsker å kjøpe seg en bolig nå selv om de fysisk ikke er til stede i byen.  Årsaken er at de ønsker å sikre seg en bolig før prisene øker enda mer eller at de synes det er praktisk at boligen står klar når de skal flytte hit eller kommer tilbake. Det kan være tungvint og kostbart å etablere seg i en leid leilighet og deretter flytte enda en gang når de har kjøpt bolig.

Kjøpere som kommer utenfra er mest usikre på:

 • Hvilke områder er det bra å kjøpe bolig i ?
 • Hva er prisnivået i de forskjellige områdene ?
 • Hvordan er kommunikasjon, servicetilbud, skole og barnehagetilbud i de ulike områdene?
 • Hvordan skal vi klare å håndtere den korte omsetningshastigheten som er i dagens marked?

Urbaniseringen er en kraft som ser ut til å leve sitt eget liv og i Norge er Oslo det store trekkplasteret.  Vi som er glad i og kjenner byen er ikke forundret over det, men kan forstå at det kan være forbundet med usikkerhet å komme utenfra.  Enten årsaken er at du har fått jobb her, at de voksne barna skal ta utdannelse her eller du ønsker å komme nærmere familien.

Den store tilflyttingen gjør at prisene på boliger har steget kraftig de siste årene og dette ser ut til å fortsette.  Derfor kan det være lurt å kjøpe bolig først som sist.

Gode råd trenger ikke være dyre

Boligkjøpsrådgiver Krogsveen er parat til å bistå deg som tenker på å få tak i en bolig i Oslo. Vi har allerede hjulpet utenbys boligkjøpere med å finne drømmeboligen i Oslo.

Vi vet derfor at vår rådgivning fungerer og at vi kan hjelpe deg selv om du kommer utenfra.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller send oss en mail så følger vi deg opp!

 

 

Kommentarer (0)

Førstegangskjøper? Vi inviterer deg til en boligjakt med mål og mening!

Av: Dato: Rådgivning

Er du førstegangskjøper eller har vært ute av boligmarkedet en stund har du sikkert merket hvor vanskelig det er å treffe blink i dagens marked. Det er stor fare for at selvtilliten og pågangmotet synker i takt med bruk av tid på unødvendige visninger og tapte budrunder.

Den gode nyheten er at det er hjelp å få!

Det er forståelig at mange mister motet.  Trøsten må være at det ikke er deg som er mislykket, men det er blitt uendelig mye vanskeligere å komme inn på boligmarkedet i Oslo og omegn den siste tiden. Krogsveen tilbyr som første meglerkjede uavhengig kjøpsrådgivning .  Du får ei hand å holde i gjennom hele kjøpsprosessen og vi sørger for at boligjakten blir effektiv og fokusert basert på dine ønsker og behov.  Selvsagt tilpasset ditt finansielle mulighetsområde.

Hurra! Jeg har kjøpt bolig! – Historien om Vivienne:

Kanskje kan historien om Vivienne(28) gi deg inspirasjon til hvordan du kan komme i mål med kjøpet av din første bolig. Hun tok kontakt med  boligkjøpsrådgiver Trude Larsen for å komme videre i boligjakten.  Og snaue to måneder etter var hun eier av en 30 m2 leilighet på Manglerud.

Otto Sognsvei 2l
Etter snaue to måneder var Vivienne eier av denne flotte leiligheten på Manglerud

Her har du historien om boligjakten med hennes egne ord:

Hvorfor tok du kontakt med boligkjøpsrådgiver?

Jeg valgte å ta kontakt med Boligkjøpsmegling fordi jeg ønsket målrettet hjelp i boligjakten.  Da jeg tok kontakt hadde jeg søkt etter bolig i 3 mnd  og gått på en del visninger på egenhånd og oppdaget at jeg med mitt budsjett ikke hadde en sjanse på de boligene jeg så på de første månedene. Jeg ønsket hjelp til å oppdage nye områder i Oslo og kartlegge mine muligheter med et trangt budsjett. Jeg ønsket veiledning til budrunder og hjelp til å vurdere boligens tekniske standard slik at jeg kunne gjøre et trygt og godt boligkjøp.

Hva synes du var vanskeligst med å være første gangs boligkjøper?

Det vanskeligste med å være førstegangskjøper synes jeg er å vurdere boligens tekniske standard og å velge ut de riktige visningene, det vil si boliger som jeg hadde en reell sjanse til å kjøpe. Fordi jeg ikke har oversikt over den reelle markedsprisen, oppdaget jeg at mange leiligheter jeg så på på var priset altfor lavt.

Hva satte du mest pris på hjelpen du fikk?

Jeg synes det var veldig nyttig å ta en kjøretur rundt i Oslo sammen med boligkjøpsrådgiver  for å bli kjent med områder utenfor sentrumskjernen. Videre satte jeg pris på at de valgte ut visninger for meg ut fra mine preferanser, markedspris og budsjett. Fordi det går veldig kort tid mellom visningen og budrunden satte jeg stor pris på å få profesjonell hjelp til å lese gjennom prospekt, salgsoppgave, sjekke økonomien i borettslaget og kvalitetssikre boligkjøpet.

Boligkjøpsrådgivning_førstegangskjøper
Vivienne synes det var veldig nyttig å ta en kjøretur rundt i Oslo sammen med boligkjøpsrådgiver for å bli kjent med områder utenfor sentrumskjernen.

Er det noen annet du vil trekke frem om boligkjøpet?

Takk for god hjelp! Synes det var interessant å se kvadratmeterprisen i de ulike områdene i Oslo . Det bidro til en god realitetsorientering der jeg måtte prioritere to viktige kriterier som størrelse og beliggenhet ut fra budsjettet mitt. Trude ga god og tett oppfølging underveis, var svært tilgjengelig på mail/telefon og behjelpelig med å svare på spørsmål jeg hadde.

Spesialtilbud til førstegangskjøpere

Et oppdrag med boligkjøpsrådgivning hvor vi hjelper deg hele veien frem til du har funnet og overtatt din drømmebolig, koster normalt kr 20.000 inkl. mva. Uansett hvor lang tid det tar og hvor mange boliger vi må undersøke. Vi ønsker å hjelpe deg som førstegangskjøper spesielt, da vi vet at budsjettet ofte er trangt i denne delen av livet.

Vi tilbyr deg derfor en pris på kr 17.500 inkl. mva for hele prosessen.

Kommentarer (0)

Hvorfor er det lurt at boligkjøper har sin egen rådgiver

Av: Dato: Rådgivning

Grunnen til at jeg startet bloggen boligdama er at jeg brenner for å øke kjøpers stilling på boligmarkedet.  Motivet bak å starte selskapet Boligkjøpsmegling har vært å  tilby boligkjøpere en profesjonell hånd og holde i gjennom hele boligkjøpsprosessen.
Nå går det mot at sentrale aktører i meglerbransjen tenker det samme og enda flere kjøpere kan tilbys bistand.

Hvorfor er boligkjøpsrådgivning en viktig tjeneste?

Eiendomsmegler skal i henhold til loven “dra omsorg for begge parters interesser”, det vil si både selger og kjøper.  Allikevel viser undersøkelser at mange oppfatter eiendomsmegler først og fremst som selgers representant.

Dette har nok sammenheng med at provisjonen betales av selger, at kjøper ofte får kort tid til å bestemme seg og at fokuset rundt eiendomshandelen i stor grad er  å oppnå best mulig pris for selger.

Svaret er riktig rolleforståelse

Du som har vært boligkjøper og -selger en eller flere ganger har sikkert oppdaget at ditt fokus har vært noe forskjellig avhengig av hvilken posisjon du har vært i. Som selger er du opptatt av å oppnå en best mulig pris for boligen og at salget skal gå så smertefritt som mulig.  Som kjøper er du interessert i å finne din drømmebolig, og gjøre et godt kjøp både økonomisk og materielt.

Begrunnelsen for at du som kjøper vil ha nytte av en egen rådgiver ligger rett og slett i å erkjenne hva som er best for deg alt etter hvilken posisjon du befinner deg i på boligmarkedet.  Har du en egen kjøpsrådgiver er du 100% sikker på at dine interesser blir ivaretatt i handelen.  Og som bonus får du profesjonell hjelp til gjennomføring av kjøpet og ta de riktige beslutningene.

Større balanse mellom kjøper og selger

Dersom du som kjøper har din egen rådgiver vil forholdet mellom selger/megler og deg som kjøper bli mer balansert.  Du vil føle at dine behov og interesser står i fokus og du har en profesjonell person å sparre med gjennom hele prosessen.

Med tanke på den store investeringen du gjør når du kjøper bolig er det ikke en dårlig ide å bruke noen kroner på profesjonell hjelp.  Slik boligmarkedet nå, i alle fall i det store byene,  er det mye vanskeligere å få kjøpt en bolig til riktig pris enn å få solgt en bolig.

Nå har erkjennelsen av at kjøper kan dra nytte av sin egen kjøpsrådgiver nådd sentrale aktører i eiendomsmeglerbransjen.

 

ll

 

Dette har resultert i at mitt selskap er blitt kjøpt opp av eiendomsmeglerkjeden Krogsveen, og jeg vil fortsette virksomheten sammen med dem.  Tjenestene vil bli tilbudt gjennom eget selskap adskilt fra den ordinære meglervirksomheten og med utgangspunkt i kjøpers behov. Overtakelsen betyr økte ressurser og økt markedskraft til å nå ut til enda flere boligkjøpere.

Jeg gleder meg til fortsettelsen.

 

Les også:  Krogsveen starter med kjøpsrådgivning

 

Kommentarer (0)