Ditt Boligvalg

Særskilte behov

Som boligkjøpsrådgiver har jeg gjennom arbeid med kunder, oppdaget at de som er i den eldste aldersgruppen ofte kan trenge litt ekstra hjelp til å finne en egnet bolig for alderdommen.  Dette kan være fordi de har fått helsemessige utfordringer, ikke er kjent med boligmarkedet eller at de er usikre på hvilken støtte de vil kunne få fra det offentlige.  Gjennom vårt kjennskap til boligmarkedet og konsept for boligkjøpsrådgivning kan vi hjelpe dem med å finne en ny bolig.  Men i tillegg vil det underveis i prosessen ofte være behov for avklaringer i forhold til eventuelle tilbud fra offentlige myndigheter i kommune og bydel.

Vinn – vinn situasjon

Dette samspillet ønsker vi at prosjektet «Ditt Boligvalg» skal lage gode modeller for.  Å lykkes med dette vil være en «vinn – vinn» situasjon som både de eldre selv og samfunnet vil tjene på.  Både økonomisk og velferdsmessig ved at de kan bo lenger og ta imot hjelp i eget hjem.

3 hovedmåll

Prosjektet har som mål å utvikle konsept og samarbeidsmodell for følgende hovedmål:

  1. Bidra til informasjon og rådgivning overfor den eldre befolkning slik at de blir bevisst behovet for å ta i bruk sine boligressurser for å skaffe seg en egnet bolig for alderdommen.
  2. Lose dem gjennom boligkjøpsprosessen på en trygg måte og i deres eget tempo og være et bindeledd og koordinator som kan kan bistå i flytteprosessen og eventuell tilpasning av ny bolig.
  3. Utvikle samarbeidsmodeller for informasjon om tjenestene overfor de som jobber med eldres helse og boligsituasjon i kommune og bydel.  Slik kan vi sammen kan bidra til at eldre tar i bruk sine egne boligressurser for å sikre en god alderdom.

Ta kontakt

Er du interessert i å vite mer om tankene bak prosjektet eller kjenner noen som har behov for hjelp, ta kontakt så finner vi en fornuftig samarbeidsform.  Gjennom konkret arbeid med kunder i moden alder lærer vi stadig mer, men vi ønsker kontakt med alle gode krefter som kan bidra til å utvikle dette videre.  Derfor har jeg blant annet meldt meg inn i nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon – So central.

Jeg brenner for å finne nye løsninger og på denne samfunnsutfordringen, og er takknemlig for at min arbeidsgiver Boligkjøpsrådgiver Krogsveen gir meg frihet og ressurser til å jobbe med dette prosjektet.

Vennlig hilsen
Trude Larsen
Daglig leder/eiendomsmegler MNEF
Boligkjøpsrådgiver Krogsveen

Tlf: 95037330

Epost: trude.larsen@boligkjopsradgiver.no

 

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.